Volební program 2022

Bydlení
V současné bytové situaci považujeme za velmi důležité nabídnout našim občanům možnost získání dostupného nájemního bydlení. Připravili jsme zcela ojedinělý projekt družstevního bydlení, první svého druhu v Praze, který budeme realizovat podél Broumarské ulice ve Starých Kyjích. Za právo stavby se tak Praha 14 stane družstevníkem a získá jednu třetinu bytů bez finančních nákladů pro rozpočet. Zbývající domky a byty budou určeny pro příjemné a dostupné bydlení u Rokytky. Zástavba projde standardním schvalovacím procesem, který bude řízen naší městskou částí. Další byty chceme postavit v projektu Polyfunkční dům, ve kterém bude na Černém Mostě kontaktní místo Úřadu MČ Praha 14, pobočka Městské knihovny a nové byty. Nerezignovali jsme ani na prodej vhodné části bytového fondu. V následujících letech doprivatizujeme byty v domech, ve kterých se prodej bytů nepodařilo dokončit. Budeme iniciovat změnu pravidel pronájmu magistrátních bytů tak, aby v nich domov nalezli učitelé, lékaři, hasiči a mladé rodiny dětmi.

Péče o seniory
Dlouho plánovaná rekonstrukce Domova sociálních služeb v Bojčenkově ulici se teprve rozbíhá. Přestože se nejedná o pouhou rekonstrukci, ale také o navýšení kapacity, je již nyní jasné, že tato kapacita nebude potřebám našich občanů stačit. Po definitivním získání areálu UNIP u kyjského kostela zahájíme projekt výstavby domova pro seniory podle současných poznatků a standardů.

Investice a finance 
Odpovědné hospodaření bude naší prioritou. Musíme krotit neinvestiční náklady. Uděláme personální audit jak na radnici Prahy 14, tak ve všech příspěvkových organizacích, abychom si byli skutečně jisti, že pracujeme s péčí řádného hospodáře. Vzhledem ke zvyšování všech vstupních nákladů musíme znovu prověřit udržitelnost úrovně současných poplatků na příjmové straně.

Bezpečnost
V minulých letech jsme velmi aktivně vystupovali proti politice vedení hlavního města (Piráti, PRAHA SOBĚ a Spojené síly pro Prahu) Housing First, kvůli které se dramaticky zhoršila bezpečnostní situace nejen na Černém Mostě. Sociálně nesmyslný a nezvládnutý projekt obsazování magistrátních bytů nepřizpůsobivými spoluobčany zhoršil bezpečnost a životní komfort mnohým z vás. Pokud ve volbách do magistrátu dáte příležitost koalici Spolu a na Praze 14 kandidátům ODS spolu s nezávislými, okamžitě začneme jednat o zastavení vytváření vyloučených lokalit na Černém Mostě. V posledních dvou letech se nám podařilo rozšířit kamerové systémy na sídlišti, nastartovat a v letošním roce zdvojnásobit terénní program pro uživatele návykových látek. Nově jsme zahájili činnost asistentů prevence kriminality a rádi bychom navázali dalšími opatřeními. Nadále budeme jednat s Městskou policií i s policií ČR o důsledném postihování narušování klidného soužití. Tam, kde končí slušnost, musí nastoupit zákon. Kvůli zvýšení požární bezpečnosti v Praze 14 zřídíme jednotku dobrovolných hasičů a plánujeme pro ni výstavbu hasičské stanice v oblasti Broumarská – Sever u Kyjského rybníka.

Smart City a digitalizace úřadu
V končícím volebním období se nám podařilo nejen vyvinout a poskytnout občanům lokálně specifickou mobilní aplikaci „Moje 14“, ale také pokročit s digitalizací úřadu, která vede k úsporám a zvyšuje komfort pro občany. Další letošní novinkou jsou platby kartou. Základní škola Generála Janouška má nově areál střežený nejnovější chytrou kamerovou technologií, kterou bychom chtěli dále rozvíjet na dalších místech. Dejte nám šanci v těchto trendech pokračovat.

Životní prostředí
Péče o pořádek v ulicích je vizitkou kulturnosti, vyspělosti a ohleduplnosti obyvatel a návštěvníků. Soustředíme se na podporu a realizaci projektů s významem pro celou městskou část. Budeme podporovat výsadbu zeleně, která plní estetickou i ekologickou funkci, ochlazuje městské prostředí, zlepšuje hospodaření s dešťovou vodou, zvyšuje biologickou rozmanitost a slouží k trávení volného času.

Výstavba Biotopu u Kyjského rybníka
Odpočinkový areál s přírodním koupalištěm s kořenovou čističkou byl pro nás jednou z priorit i v právě končícím volebním období. Konečně máme stavební povolení a můžeme začít se zahájením přípravných prací. Můžete se těšit na koupaliště, udržované plochy zeleně, dětská hřiště i další sportoviště. Součástí areálu bude dostatek stánků a malá restaurace, které budou celoročně přístupné.

Projekt Broumarská – Jih
Jedná se o pozemek blízko ústí Rokytky do Kyjského rybníka. Pro smysluplné využití tohoto zajímavého prostoru budeme hledat vhodný projekt.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most
Zahájíme investici do dlouho chystané a nyní projekčně připravené rekonstrukce tohoto parku. Celý revitalizovaný prostor se tak stane další důležitou relaxační zónou pro občany Černého Mostu bydlící z obou stran rybníku.

Park U Čeňku
Budeme i nadále podporovat dokončení celoměstsky významného projektu Park Čihadla nabízející sportovní a relaxační vyžití v přírodě blízko bydlišť našich spoluobčanů.

Náměstí v Hloubětíně
Po dokončení této důležité investiční akce převezmeme náměstí do naší správy a budeme ho pečlivě udržovat. Slibujeme, že nepodpoříme výstavbu vysokopodlažní budovy přímo na náměstí, kterou se investor pokouší prosadit za každou cenu. V říjnu letošního roku zahájíme prodej na farmářských trzích a budeme tak mít v Praze 14 farmářské trhy u každé stanice metra.

Doprava
Praha 14 je extrémně zatížena provozem na páteřních komunikacích. Proto budeme podporovat urychlené dokončení Pražského okruhu, který propojí hradeckou a brněnskou dálnici. Podporujeme mimoúrovňové křížení křižovatek Průmyslová/Poděbradská a Kolbenova/Kbelská, které spojují Prahu 14 a Prahu 9, kde probíhá masivní bytová výstavba. Podpoříme vybudování protihlukové stěny u Východní spojky, prodloužení provozu metra z pátku na sobotu o 1 hodinu po půlnoci, rozvoj příměstské kolejové dopravy, vznik nových vlakových zastávek Rajská Zahrada, Jahodnice, Černý Most. Jsme pro výstavbu nabíjecích stanic pro elektromobily. V oblasti bezmotorové dopravy zrevidujeme vhodnost cyklopruhů na konkrétních místech, kde je cyklopruh veden nesmyslně podle cyklostezky nebo aktivisticky odnikud nikam. Za smysluplnou považujeme cyklostezku Žižkov – Rokytka – Hloubětín. Podpoříme návrh na novou koncepci placeného stání v Praze s možností flexibilního parkování.

Školství
Klíčové pro příští roky bude vybudování vhodných kapacit v rozvojových územích, jako je čtvrť Na Hutích. Na Hutích bude potřeba postavit minimálně 4 školky. První začneme stavět v roce 2023 a druhou později, ještě v průběhu tohoto volebního období. Na Hutích je vyčleněn pozemek, na kterém bude postavena škola. Náklady na výstavbu školy se blíží k jedné miliardě korun, což je částka mimo naše rozpočtové možnosti. Po volbách ihned zahájíme jednání s novou magistrátní politickou reprezentací o možnosti fi nancování. Podobná situace je se školou na Jahodnici, kde sice existuje velmi obecné memorandum, ale situace s fi nancováním je stejná. V tomto volebním období chceme dokončit rekonstrukci školních kuchyní a jídelen a dokončíme revitalizaci školek (rekuperace, klimatizace, zelené střechy).

Kultura
Kultura je pro nás důležitým symbolem života na Praze 14. Budeme podporovat všechny smysluplné akce pro naše občany. Vytvoříme koncepci využívání kulturních center (KD Kyje, Plechárna, H55) s přihlédnutím k jejich co nejefektivnějšímu využití a optimalizaci nákladů. Chceme dostupnou, ale zároveň finančně odpovědnou kulturu pro všechny.